За нас

Кои сме ние?
Българското Дружество По Гнатология и Оклузодонтия е основано през 2019 година. Обединява физически и юридически лица, чиято професионална дейност или интереси са свързани с развитието на гнатологията, оклузодонтията и граничните с тях медицински, фармацевтични или биологични специалности, за да допринесе значително за здравето на обществото. Гнатология (от гръцки език ,,Гнатос’’- челюст) е дисциплина, която изучава физиологията, функцията, патологията и лечението на целия комплекс от органи и структури, които участват в отхапването, дъвченето, преглъщането, говора и дишането, и в частност оклузията (статичните и динамичните контакти между зъбите на едната и другата челюст); долно-челюстната става; горна и долна челюст; дъвкателните мускули и др.
Гнатологията е сложна стоматологична дисциплина, която включва всички области на стоматологията и ги свързва в тясна взаимовръзка с различни медицински специалности, като ортопедия, физиотерапия, неврология, психология и оториноларингология и др. Затова, дружеството не е насочено само към стоматолози и зъботехници с курсове, конгреси, семинари и публикации, а е насочено и към всички общопрактикуващи лекари и специалисти чрез актуални тематики, най-вече с практическо значение, които да бъдат в помощ на професията.