Д-р Роберто Масната

Почетен член

Италия

Д-р Роберто Масната е съосновател и понастоящем президент на Италианското Дружество на Гнатолозите. Сертифициран лектор в Дунавския Университет в Кремс (Австрия) от 2001г.; Доцент по гнатология в университетите Щайнбайс в Берлин, Щутгарт и Торино. Съавтор на ,,Тотални протези по методиката на Славичек” и много други.

Profile details

Leave a Reply

Your email address will not be published.