На 09/03/2019 бе проведено първото събрание на БДГО.

Бяха взети важни решения за съществуването, развитието и част от бъдещите събития на дружеството.

Формите на обучение в дружеството ще бъдат:
– Присъствени дискусионни-семинари

Онлайн, дигитални уебинари

Компендиум/Наръчник по Гнатология и Оклузодонтия на български език 

Облачно пространство с ресурси

Конгреси, курсове и симпозиуми със световноизвестни гост лектори

 

 

Следващите дискусионни семинари се предвижда да бъдат на следните теми:

Стандартизация на фотографски протокол в денталната практика; Информирани съгласия за пациенти с нарушения в ТМС; Дигитален дизайн и презентация на лечебен план; Основни термини в гнатологията и др.