.

На 28/06/2019 в гр. София, от 10:00 часа, ще се проведе първият семинар на дружеството.
Семинарът ще бъде разделен на 3 части, както следва:

1.Анатомия и физиология на костите, мускулите и ставите на дъвкателният апарат и прилежащите му структури – ще бъде подготвена и представена от Д-р Трайко Балабанов.

2.Артикулатор и лицева дъга – описание, демонстрация и приложение – ще бъде подготвена и представена от Д-р Красимир Младенов.

Дискусионен панел – Представяне и обсъждане на клинични случаи от зъболекар и зъботехник.

Събитието ще бъде безплатно за членовете на дружеството.

Ако не сте член на дружеството, но желаете да присъствате, моля, изпратете имейл на info@bdgo.bg